Over COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD/Chronische Obstructieve Longziekte) wordt gekenmerkt door een aanhoudende beperking van de luchtstroom, die progressief is en normale ademhaling verstoort.  Het is één van de meest voorkomende, maar onvoldoende erkende, wereldwijde ziekte- en doodsoorzaken.  Wereldwijd hebben naar schatting bijna 190 miljoen mensen COPD[[1], met meer dan 15 miljoen volwassenen in de VS met deze diagnose[2]. De jaarlijkse lasten van COPD voor de gezondheidszorg in de VS worden geschat op $50 miljard per jaar[3].

COPD is een overkoepelende term die wordt gebruikt om een groep ziekten te beschrijven, zoals aandoening aan de kleine luchtwegen (chronische bronchitis) en emfyseem. Deze worden gekarakteriseerd door chronische en onvolledig omkeerbare obstructie van de luchtwegen die een normale ademhaling bemoeilijkt.

Obstructie van de luchtwegen (vernauwing van de luchtwegen) kan voortkomen uit een combinatie van vier basismechanismen;

    1. Samentrekking van gladde spieren die leidt tot bronchoconstrictie en een vernauwing van de luchtwegen tot gevolg heeft
    2. Overdadige productie van slijm die leidt tot een verstopping van de opening van de luchtwegen
    3. Verdikking van de wand van de luchtwegen, wat het resultaat kan zijn van een combinatie van ontsteking of hypertrofie van de gladde spier of slijmklieren.
    4. Verandering van structuren rond de luchtwegen, zoals emfysemateuze afbraak van het longweefsel zelf, kan leiden tot verlies van radiale tractie op de wand van de luchtwegen met daaropvolgende vernauwing van de luchtwegen.

Een combinatie van deze vier basismechanismen zorgt voor wijdverspreide en variabele obstructie van de luchtstroom, die het lastig maakt voor patiënten om te ademen en die symptomen zoals kortademigheid (dyspnea), piepende ademhaling, beklemming op de borst en een productieve hoest teweegbrengt.

Farmacologische behandeling is de aanpak voor de meeste patiënten.  Geïnhaleerde medicijnen worden eenmaal of tweemaal daags gebruikt om de luchtwegen te ontspannen en tijdelijk te openen.  Ander vormen van behandeling zijn: pulmonaire revalidatie, toediening van zuurstof en chirurgische ingreep.

Holaira is bezig met het ontwikkelen van een minimaal invasief hulpmiddel om COPD te behandelen.  Deze simpele, eenmalige bronchoscopische behandeling, die Targeted Lung Denervation (Gerichte Longdenervatie) of TLD genoemd wordt, heeft het potentieel om een blijvende verbetering van de hele longen te bieden voor COPD-patiënten door het openen van belemmerde luchtwegen met een obstructie om ademhaling gemakkelijker te maken. TLD wordt momenteel klinisch getest en is nog niet commercieel verkrijgbaar.

De volgende websites kunnen nuttig zijn voor meer informatie over COPD:
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)
European Respiratory Society (ERS)
European Lung Foundation
American Lung Association
National Heart Lung and Blood Institute

Neem voor huidige COPD-behandelingsopties contact op met een gezondheidszorgdeskundige.


[1] COPD, May 2013, TDI, Inc.
[2] CDC MMWR, Nov 23 2012, Vol 61, No.46
[3] American Lung Association, COPD Fact Sheet, February 2011

COPD